Categories: General
      Date: 2017-11-16
     Title: Wojewoda wielkopolski ustanowił nagrodę dla archiwistów
W dniu 6 listopada 2017 roku wojewoda wielkopolski, Zbigniew Hoffmann, ustanowił Nagrodę im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego. W skład powołanej jednocześnie Kapituły Nagrody weszli m. in. dyrektorzy archiwów archidiecezjalnych w Poznaniu i Gnieźnie oraz diecezjalnego w Kaliszu.

Nagroda będzie przyznawana corocznie i wręczana z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów (którzy przypada 9 czerwca). Nagrodę archiwiści będą mogli otrzymać w trzech kategoriach: nagroda główna, nagroda dla młodych archiwistów, nagroda za całokształt dorobku archiwalnego.