Categories: General
      Date: 2018-02-12
     Title: Katalog starodruków na stronie archiwum
Badacze starodruków mogą już korzystać z katalogu on line, w którym umieściliśmy wiele tysięcy zapisów katalogowych (rekordów) dawnych książek drukowanych z okresu od XVI do XIX wieku. Jest on dostępny w zakładce BIBLIOTEKA, gdzie znajduje się "podzakładka" KATALOG ON LINE STARODRUKI.

Aby odnaleźć konkretny druk należy wpisać w pasek wyszukiwarki dane dotyczące jednego z następujących elementów katalogu: autora oraz współautora, tytułu, miejsca oraz roku wydania lub dedykacji. Informacje odnoszące się do proweniencji, opraw oraz dodatkowych uwag z przyczyn technicznych są aktualnie dostępne na miejscu w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie. Warto zaznaczyć, że po raz pierwszy w historii naszego archiwum informacje o dawnych drukach z naszego zasobu umieszczone zostały w internecie. Należą się wielkie dzięki uczestnikom trwającego w latach 2012-2017 projektu grantowego, którzy trudzili się nad powstaniem tych zapisów katalogowych. Prace katalogowe są wciąż kontynuowane.