Opublikowano: 2020-08-05

W tym roku przerwa urlopowa w archiwum trwa od 1 do 16 sierpnia. Pierwszym dniem, w którym będzie czynna czytelnia naukowa, jest wtorek, 18 sierpnia. W okresie urlopowym można natomiast telefonicznie rezerwować sobie miejsca na II połowę sierpnia i później.
Opublikowano: 2020-07-06

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych przyznała naszemu archiwum dofinansowanie w kwocie 35 360 zł na projekt pn. "Trzeci etap konserwacji archiwaliów sądowych z Gniezna z okresu od XV do XVI wieku". Dotację przyznano w ramach konkursu "Wspieranie Działań Archiwalnych 2020", w którym można uzyskać środki finansowe na działania związane z opracowaniem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. O przyznanie finansowania mogły ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, oraz instytucje kościelne i religijne. Spośród czterdziestu czterech zgłaszających się instytucji komisja w naborze konkursu przyznała środki piętnastu oferentom.
Opublikowano: 2020-06-30

W katalogu starych druków ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie (zakładka BIBLIOTEKA, podzakładka KATALOG ON LINE - STARODRUKI) udostępniono kolejne kilkaset rekordów. Sprowadzają się one do szczegółowych opisów bibliograficznych, które obejmują następujące, przeszukiwalne pola: autor, współautor, tytuł, tytuł serii, tłumacz, wydawca, miejsce wydania, rok wydania, dawne sygnatury, format, karty/strony, wymiary w mm, język, dedykacje, pieczątki, glosy, grafika.
Opublikowano: 2020-05-28

Z dniem 2 czerwca ponownie zapraszamy kwerendzistów: genealogów i naukowców do korzystania z naszego zasobu. Pracownia naukowa będzie czynna we wtorki od godz. 9.00 do 15.00, w środy, czwartki i piątki w godz. od 9.00 do 14.00. Ze względu na to, że w czerwcu planujemy tygodniową przerwę techniczną, zapisy przyjmujemy wyłącznie na dni od 2 do 5 czerwca. W przyszłym tygodniu będziemy przyjmować zapisy na kolejne dni. Przyjmujemy maksymalnie cztery osoby jednocześnie.
Opublikowano: 2020-04-07

Jak co roku archiwum nie pracuje od Wielkiego Czwartku do Poniedziałku Wielkanocnego włącznie. Po Wielkiejnocy, do odwołania, archiwum będzie nadal pracowało w trybie specjalnym. Oznacza to, że w dni powszednie jesteśmy dostępni pod numerem telefonu 614261909 w godzinach od 9 do 14, ponadto obsługujemy pocztę elektroniczną i rozpatrujemy prośby o wykonanie kwerend i kopii cyfrowych z jednostek archiwalnych i bibliotecznych.


Pierwasza Poprzednie  Starsze informacje 2 z 50  Następne Ostatnia strona