Opublikowano: 2021-06-02

Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 czerwca br. zwiększamy limit użytkowników czytelni do trzech osób. Tegoroczna przerwa letnia w funkcjonowaniu czytelni będzie miała miejsce w dniach od 19 lipca do 9 sierpnia.
Opublikowano: 2021-05-26

Z radością informujemy, że Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych przyznał dofinansowanie dla naszego projektu konserwatorskiego pn. "Czwarty etap konserwacji archiwaliów sądowych z Gniezna z okresu od XV do XVI wieku". Dofinansowanie w wysokości 38 720 zł zostało przyznane w konkursie ofert "Wspieranie Działań Archiwalnych 2021". Dodatkowo wkład własny wynosi 5 000 zł, zatem całość projektu opiewa na 42 720 zł.
Opublikowano: 2021-05-13

Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie zaprasza studentów historii, filologii klasycznej i polskiej oraz kierunków pokrewnych do odbycia praktyk w Gnieźnie. Chęć realizacji praktyk w naszym archiwum prosimy zgłaszać pod adresem: archiwum@archidiecezja.pl
Opublikowano: 2021-05-04

Z dniem 7 maja 2021 roku (piątek) ponownie otwieramy czytelnię dla użytkowników. Będziemy przyjmować po dwie osoby dziennie, wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji. Czytelnia będzie czynna we wtorki od 9 do 15.30, zaś w środy, czwartki i piątki od 9.00 do 14.00.
Opublikowano: 2021-03-18

W końca marca prosimy kierować wszystkie e-maile, dotyczące archiwaliów, na adres: metryki@archidiecezja.pl. Z kolei zapytania, dotyczące starodruków i inkunabułów, prosimy nadal kierować na adres: libri@archidiecezja.pl.


Pierwasza Poprzednie  Starsze informacje 2 z 53  Następne Ostatnia strona