Opublikowano: 2017-09-01

Instytut Historii UAM w Poznaniu uzyskał środki finansowe z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kontynuację inwentaryzacji Biblioteki Katedralnej oraz tzw. ”skarbu z katedry”, czyli obiegowych dokumentów sądowych z XIV-XVI wieku, znalezionych dwa lata temu w katedrze gnieźnieńskiej.
Opublikowano: 2017-07-05

Archiwum nie obsługuje kwerendzistów w okresie między 15 lipca a 15 sierpnia. W tym czasie pracuje jednak firma "Past and Future", której można zlecać badania genealogiczne do celów hobbystycznych.
Opublikowano: 2017-06-27

13 czerwca archiwum zorganizowało konferencję naukową, poświęconą źródłom dotyczącym prymasów, rozproszonym po archiwach kościelnych w Polsce. Konferencja była podzielona na dwie części: "staropolską" i "współczesną". Pierwszą część otworzył referat ks. prof. Kazimierza Śmigla, wprowadzający do problematyki badania źródeł samego prymasostwa polskiego. Po nim dr Piotr Pokora omówił źródła sfragistyczne z zasobu AAG, odnoszące się do prymasów a student Michał Bartoszak (IH UAM) - ekslibrisy i superekslibrisy prymasów z tegoż zasobu.
Opublikowano: 2017-06-27

W poniedziałek, 12 czerwca 2017 r., po raz piąty zaprosiliśmy środowisko przyjaciół Archiwum na Sesję Mecenatu Skarbów Słowa. Tym razem tytułem Miłośnika Skarbów Słowa uhonorowaliśmy: ks. dr Jana Dohnalika (diecezja polowa), księży proboszczów Macieja Pacanowskiego i Sławomira Zadłużnego (kapłanów naszej archidiecezji) oraz p. Maurycego Klatta (gnieźnianina, mieszkającego w Irlandii).
Opublikowano: 2017-05-02

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało 92 000 zł dotacji na prace konserwatorskie przy 345 dokumentach - archiwaliach sądowych Konsystorza Generalnego Gnieźnieńskiego z okresu od XIV do XVI wieku. Wkład własny Archidiecezji Gnieźnieńskiej wyniesie ponad 31 000 zł.


Pierwasza Poprzednie  Starsze informacje 2 z 40  Następne Ostatnia strona