Opublikowano: 2017-09-28

Sierpień i wrzesień były okresem intensywnych i różnorodnych prac w archiwum i wokół niego. Jak co roku pomagali nam przez dwa tygodnie alumni III roku PWSD (28.08-6.09), dokonaliśmy też różnych napraw w budynku i dezynfekcji archiwaliów.
Opublikowano: 2017-09-10

Z przyczyn technicznych w najbliższym czasie adres e-mail: archiwum@archidiecezja.pl nie będzie obsługiwany. Wszelkie e-maile prosimy kierować na adres: metryki@archidiecezja.pl .
Opublikowano: 2017-09-01

Instytut Historii UAM w Poznaniu uzyskał środki finansowe z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kontynuację inwentaryzacji Biblioteki Katedralnej oraz tzw. ”skarbu z katedry”, czyli obiegowych dokumentów sądowych z XIV-XVI wieku, znalezionych dwa lata temu w katedrze gnieźnieńskiej.
Opublikowano: 2017-07-05

Archiwum nie obsługuje kwerendzistów w okresie między 15 lipca a 15 sierpnia. W tym czasie pracuje jednak firma "Past and Future", której można zlecać badania genealogiczne do celów hobbystycznych.
Opublikowano: 2017-06-27

13 czerwca archiwum zorganizowało konferencję naukową, poświęconą źródłom dotyczącym prymasów, rozproszonym po archiwach kościelnych w Polsce. Konferencja była podzielona na dwie części: "staropolską" i "współczesną". Pierwszą część otworzył referat ks. prof. Kazimierza Śmigla, wprowadzający do problematyki badania źródeł samego prymasostwa polskiego. Po nim dr Piotr Pokora omówił źródła sfragistyczne z zasobu AAG, odnoszące się do prymasów a student Michał Bartoszak (IH UAM) - ekslibrisy i superekslibrisy prymasów z tegoż zasobu.


Pierwasza Poprzednie  Starsze informacje 3 z 42  Następne Ostatnia strona