Opublikowano: 2012-01-13

Pan Profesor Wiesław Wydra z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu, badacz literatury staropolskiej, przekazał do biblioteki podręcznej Archiwum cztery reprinty z serii „Libri librorum”, w której ukazują się (w dwu mniejszych seriach) reprinty dawnych polskich druków z XV-XVIII wieku.
Opublikowano: 2012-01-10

Archiwum otrzymało od Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego publikację autorstwa Janusza Jezierskiego, pt. "Viribus unitis czyli dzieje kręglarstwa pleszewskiego", wydaną w Pleszewie w ub. roku. Jest to już 28-ma pozycja wydana przez w/w Towarzystwo oraz Muzeum Regionalne w Pleszewie. Opracowanie jest poświęcone działalności kręglarzy polskich w Pleszewie od czasów zaboru pruskiego aż do czasów współczesnych.
Opublikowano: 2012-01-10

Archiwum gościło 10 stycznia 2012 dyrektora Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, prof. dr Eduarda Mühle. Pan Profesor jest zainteresowany dyplomami z epoki piastowskiej, stąd zapoznał się z katalogiem dyplomów, sposobem ich przechowywania i udostępniania. W obszarze badań naukowych profesora Mühle znajduje się państwo piastowskie, ale także historia najnowsza Europy Środkowej i Wschodniej.
Opublikowano: 2011-12-02

Na podstawie źródeł archiwalnych, m. in. z naszego Archiwum, dr Tomasz Nowicki z Wydziału Nauk Humanistycznych KUL wydał pracę naukową pt. Ministri ecclesiae. Służba kościelna i witrycy w diecezji włocławskiej w XVIII wieku (Lublin 2011, ss. 475). Praca poświęcona jest świeckim pracownikom kościelnym, wśród których, oprócz organistów czy zakrystianów, znajdowali się tacy, których funkcje dziś niewiele mówią przeciętnemu odbiorcy:, jak kalikanci, witrycy, prowizorzy. Lektura książki pozwala spojrzeć na historię Kościoła od strony zwykłej, miejskiej lub wiejskiej parafii i jej życia społecznego i religijnego.
Opublikowano: 2011-11-28

Ochronie zasobu archiwów kościelnych, jego digitalizacji oraz konserwacji poświęcona była konferencja naukowa, która odbyła się w Pułtuskuw Domu Polonii, w dniach 22-24.11.2011. Jej inicjatorem była Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego KEP oraz Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Nasze Archiuwm było reprezentowane na konferencji przez p. Kustosz Justynę Mizerkę.


Pierwasza Poprzednie  Starsze informacje 39 z 40  Następne Ostatnia strona