Opublikowano: 2012-02-01

Uprzejmie informujemy, że stan uporządkowania magazynów pozwala nam oddać do Państwa dyspozycji, z dniem 21.02.2012, również Archiwa Parafialne, w tym księgi metrykalne.
Opublikowano: 2012-02-01

Dnia 31 stycznia gościł w Archiwum dyrektor artystyczny Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera, p. Wojciech Czemplik.
Opublikowano: 2012-01-24

Dziś podpisano z firmą "Past and Future" z Gniezna umowę o badania genealogiczne. Firma P&F przejmuje od Archiwum do realizacji zlecenia na badania genealogiczne do celów prywatnych.
Opublikowano: 2012-01-17

Starodruk z 1506 roku, zatytułowany "Commune Incliti Poloniae regni privilegium constitutionum et indultuum publicitus decretorum approbatorumque", czyli "Przesławnego Królestwa Polskiego przywileje, konstytucje i zezwolenia urzędowe oraz uznane dekrety", wydane przez kanclerza i prymasa Jana Łaskiego wrócił po profesjonalnej konserwacji do magazynów Archiwum.
Opublikowano: 2012-01-13

Pan Profesor Wiesław Wydra z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu, badacz literatury staropolskiej, przekazał do biblioteki podręcznej Archiwum cztery reprinty z serii „Libri librorum”, w której ukazują się (w dwu mniejszych seriach) reprinty dawnych polskich druków z XV-XVIII wieku.


Pierwasza Poprzednie  Starsze informacje 42 z 44  Następne Ostatnia strona