Opublikowano: 2012-01-10

Archiwum otrzymało od Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego publikację autorstwa Janusza Jezierskiego, pt. "Viribus unitis czyli dzieje kręglarstwa pleszewskiego", wydaną w Pleszewie w ub. roku. Jest to już 28-ma pozycja wydana przez w/w Towarzystwo oraz Muzeum Regionalne w Pleszewie. Opracowanie jest poświęcone działalności kręglarzy polskich w Pleszewie od czasów zaboru pruskiego aż do czasów współczesnych.
Opublikowano: 2012-01-10

Archiwum gościło 10 stycznia 2012 dyrektora Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, prof. dr Eduarda Mühle. Pan Profesor jest zainteresowany dyplomami z epoki piastowskiej, stąd zapoznał się z katalogiem dyplomów, sposobem ich przechowywania i udostępniania. W obszarze badań naukowych profesora Mühle znajduje się państwo piastowskie, ale także historia najnowsza Europy Środkowej i Wschodniej.
Opublikowano: 2011-12-02

Na podstawie źródeł archiwalnych, m. in. z naszego Archiwum, dr Tomasz Nowicki z Wydziału Nauk Humanistycznych KUL wydał pracę naukową pt. Ministri ecclesiae. Służba kościelna i witrycy w diecezji włocławskiej w XVIII wieku (Lublin 2011, ss. 475). Praca poświęcona jest świeckim pracownikom kościelnym, wśród których, oprócz organistów czy zakrystianów, znajdowali się tacy, których funkcje dziś niewiele mówią przeciętnemu odbiorcy:, jak kalikanci, witrycy, prowizorzy. Lektura książki pozwala spojrzeć na historię Kościoła od strony zwykłej, miejskiej lub wiejskiej parafii i jej życia społecznego i religijnego.
Opublikowano: 2011-11-28

Ochronie zasobu archiwów kościelnych, jego digitalizacji oraz konserwacji poświęcona była konferencja naukowa, która odbyła się w Pułtuskuw Domu Polonii, w dniach 22-24.11.2011. Jej inicjatorem była Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego KEP oraz Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Nasze Archiuwm było reprezentowane na konferencji przez p. Kustosz Justynę Mizerkę.
Opublikowano: 2011-11-25

W dniu 19.11 złożył nam wizytę znany niemiecki badacz historii sztuki średniowiecznej, prof. Ulrich Kuder z uniwersytetu w Kilonii w towarzystwie dr Babette Tewes z Muzeum Krajowego Schleswig-Holstein (RFN). Profesor Kuder jest specjalizuje się w sztuce okresu ottoniańskiego, a więc mniej więcej z czasów, gdy rodziło się państwo polskie. Pan profesor interesował sie średniowiecznymi manuskryptami, zaś pani doktor sposobem przechowywania i udostepniania zbiorów.

 

 Pierwasza Poprzednie  Starsze informacje 43 z 44  Następne Ostatnia strona