Opublikowano: 2012-02-01

Dnia 31 stycznia gościł w Archiwum dyrektor artystyczny Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera, p. Wojciech Czemplik.
Opublikowano: 2012-01-24

Dziś podpisano z firmą "Past and Future" z Gniezna umowę o badania genealogiczne. Firma P&F przejmuje od Archiwum do realizacji zlecenia na badania genealogiczne do celów prywatnych.
Opublikowano: 2012-01-17

Starodruk z 1506 roku, zatytułowany "Commune Incliti Poloniae regni privilegium constitutionum et indultuum publicitus decretorum approbatorumque", czyli "Przesławnego Królestwa Polskiego przywileje, konstytucje i zezwolenia urzędowe oraz uznane dekrety", wydane przez kanclerza i prymasa Jana Łaskiego wrócił po profesjonalnej konserwacji do magazynów Archiwum.
Opublikowano: 2012-01-13

Pan Profesor Wiesław Wydra z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu, badacz literatury staropolskiej, przekazał do biblioteki podręcznej Archiwum cztery reprinty z serii „Libri librorum”, w której ukazują się (w dwu mniejszych seriach) reprinty dawnych polskich druków z XV-XVIII wieku.
Opublikowano: 2012-01-10

Archiwum otrzymało od Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego publikację autorstwa Janusza Jezierskiego, pt. "Viribus unitis czyli dzieje kręglarstwa pleszewskiego", wydaną w Pleszewie w ub. roku. Jest to już 28-ma pozycja wydana przez w/w Towarzystwo oraz Muzeum Regionalne w Pleszewie. Opracowanie jest poświęcone działalności kręglarzy polskich w Pleszewie od czasów zaboru pruskiego aż do czasów współczesnych.


Pierwasza Poprzednie  Starsze informacje 44 z 46  Następne Ostatnia strona