TESTOWY KATALOG

Obsługuje sunonimy wg kluczy:
('baptisatorum','ochrzczonych','urodzonych','urodzenia','urodzeń','chrztów','tauf','chrztow');
('copulatorum','zaślubionych','małżeństw','ślubów','trau','geboren');
('mortuorum','zgonów','zejścia','śmierci','umarłych','zmarłych','sterb','gestorben');

W pasek wyszukiwarki można wpisać od jednego do czterech słów. Każde kolejne słowo zawęża wynik poszukiwań.
Przykładowo: szukamy ksiąg ochrzczonych parafii św. Michała w Gnieźnie. Wpisujemy zatem: „Gniezno Michał baptisatorum”. Zostaną wyszukane wszystkie jednostki, które mają w dowolnym polu opisu wyraz „Gniezno”, w tym zbiorze zostaną automatycznie odszukane wszystkie jednostki, zawierające słowo „Michał” a w tak zawężonym zbiorze system wskaże te, które mają w opisie słowo „baptisatorum”.

Uwagi: słowo kluczowe musi składać się z min. 4 znaków * zapytanie może zawierać maksymalnie 4 słowa kluczowe


Wpisz szukane słowo - minimum 4 znaki.