Numer zespołu Nazwa zespołu Znak zespołu Sygnatura Volumen
0134   Albumy AL 447
Dział Nr mikrofilmu Data skatalogowania
  2000.09.06
Tytuł
Uroczystość Nawiedzenia NMP 31 V 1985. Wizyta ks.kard. Prymasa w ww. parafii połączona z odnowieniem nowo wyremontowanej świątyni  
Anateriora Lata skrajne jednostki Posteriora Język
  1985
Forma kancelaryjna Forma fizyczna Materiał pisarski Wymiary jednostki Uwagi o udostępnianiu
album   370x230
Stan zachowania Volumen Karty lub strony Sygnatura topograficzna Sygnatura stara
 
Uwagi