Numer zespołu Nazwa zespołu Znak zespołu Sygnatura Volumen
0298   Spuścizna Gabryel Franciszek ks. SP 85 1
Dział Nr mikrofilmu Data skatalogowania
spuścizny   2001.11.20
Tytuł
Kalemdarium życia. Zdjęcie  
Anateriora Lata skrajne jednostki Posteriora Język
  1833-1911 pol
Forma kancelaryjna Forma fizyczna Materiał pisarski Wymiary jednostki Uwagi o udostępnianiu
akta luźne   luzy w teczce papier
Stan zachowania Volumen Karty lub strony Sygnatura topograficzna Sygnatura stara
dobry   2
Uwagi