Numer zespołu Nazwa zespołu Znak zespołu Sygnatura Volumen
0393   Archiwum parafii Ślesin AP 194 1
Dział Nr mikrofilmu Data skatalogowania
  2002-07-08
Tytuł
Liber mortuorum  
Anateriora Lata skrajne jednostki Posteriora Język
  1750-1797 łac., pol.
Forma kancelaryjna Forma fizyczna Materiał pisarski Wymiary jednostki Uwagi o udostępnianiu
akta spraw   księga współoprawna papier 338x216
Stan zachowania Volumen Karty lub strony Sygnatura topograficzna Sygnatura stara
dobry   k. 173 W 1572, K 1650/2473
Uwagi
Księga zawiera wizytacje z roku 1767 (k. 89-111), a także odpis dokumentu potwierdzającego ustanowienie parafii i spis inwentarza z 1753 r.