Numer zespołu Nazwa zespołu Znak zespołu Sygnatura Volumen
0393   Archiwum parafii Ślesin AP 194 2
Dział Nr mikrofilmu Data skatalogowania
  2002-07-09
Tytuł
Liber copulatorum  
Anateriora Lata skrajne jednostki Posteriora Język
  1777-1821, 1829-1840 łac.
Forma kancelaryjna Forma fizyczna Materiał pisarski Wymiary jednostki Uwagi o udostępnianiu
akta spraw   księga współoprawna papier 349x216
Stan zachowania Volumen Karty lub strony Sygnatura topograficzna Sygnatura stara
dobry   k. 256 W 1573; K 1649/2996
Uwagi