Numer zespołu Nazwa zespołu Znak zespołu Sygnatura Volumen
0131   Archiwum Kurii Metropolitalnej AKM 3
Dział Nr mikrofilmu Data skatalogowania
parafie (AKM II) 65   2002-08-29
Tytuł
Kapitał: 83 tal. 10 sgr.: Kuszewo  
Anateriora Lata skrajne jednostki Posteriora Język
  1859-1866 pol. niem
Forma kancelaryjna Forma fizyczna Materiał pisarski Wymiary jednostki Uwagi o udostępnianiu
akta spraw   poszyt papier
Stan zachowania Volumen Karty lub strony Sygnatura topograficzna Sygnatura stara
  k.23 B. 8
Uwagi