Numer zespołu Nazwa zespołu Znak zespołu Sygnatura Volumen
0020   Archiwum parafii Rogowo AP 20 4
Dział Nr mikrofilmu Data skatalogowania
  2003-02-14
Tytuł
Liber copulatorum  
Anateriora Lata skrajne jednostki Posteriora Język
  1823-1825
Forma kancelaryjna Forma fizyczna Materiał pisarski Wymiary jednostki Uwagi o udostępnianiu
akta spraw   papier
Stan zachowania Volumen Karty lub strony Sygnatura topograficzna Sygnatura stara
 
Uwagi
W księdze znajduje sie korespondencja z władzami świeckimi i władzą duchowną z lat 1823-1825