Numer zespołu Nazwa zespołu Znak zespołu Sygnatura Volumen
0129   Archiwum parafii Jabłkowo AP 130 1
Dział Nr mikrofilmu Data skatalogowania
  203
Tytuł
Liber copulatorum  
Anateriora Lata skrajne jednostki Posteriora Język
  1770-1811
Forma kancelaryjna Forma fizyczna Materiał pisarski Wymiary jednostki Uwagi o udostępnianiu
akta spraw   papier
Stan zachowania Volumen Karty lub strony Sygnatura topograficzna Sygnatura stara
  4
Uwagi