Numer zespołu Nazwa zespołu Znak zespołu Sygnatura Volumen
0129   Archiwum parafii Jabłkowo AP 130 3
Dział Nr mikrofilmu Data skatalogowania
  203
Tytuł
Liber mortuorum  
Anateriora Lata skrajne jednostki Posteriora Język
  1927-1940, 1945-1952, 1954
Forma kancelaryjna Forma fizyczna Materiał pisarski Wymiary jednostki Uwagi o udostępnianiu
akta spraw   papier
Stan zachowania Volumen Karty lub strony Sygnatura topograficzna Sygnatura stara
 
Uwagi