Numer zespołu Nazwa zespołu Znak zespołu Sygnatura Volumen
0128   Archiwum parafii Raczkowo AP 129 3
Dział Nr mikrofilmu Data skatalogowania
  202
Tytuł
Liber baptisatorum  
Anateriora Lata skrajne jednostki Posteriora Język
  1901-1926
Forma kancelaryjna Forma fizyczna Materiał pisarski Wymiary jednostki Uwagi o udostępnianiu
akta spraw   papier
Stan zachowania Volumen Karty lub strony Sygnatura topograficzna Sygnatura stara
 
Uwagi
Księga zawiera również wykaz ochrzczonych za lata 1901-1926 parafii Jabłkowo.