Numer zespołu Nazwa zespołu Znak zespołu Sygnatura Volumen
0128   Archiwum parafii Raczkowo AP 129 4
Dział Nr mikrofilmu Data skatalogowania
  202
Tytuł
Liber copulatorum  
Anateriora Lata skrajne jednostki Posteriora Język
  1927-1939
Forma kancelaryjna Forma fizyczna Materiał pisarski Wymiary jednostki Uwagi o udostępnianiu
akta spraw   papier
Stan zachowania Volumen Karty lub strony Sygnatura topograficzna Sygnatura stara
 
Uwagi
Księga zawiera również wykaz małżeństw za lata 1927-1939 parafii Jabłkowo.