Numer zespołu Nazwa zespołu Znak zespołu Sygnatura Volumen
0128   Archiwum parafii Raczkowo AP 129 6
Dział Nr mikrofilmu Data skatalogowania
  203
Tytuł
Duplikat ksiegi ochrzczonych  
Anateriora Lata skrajne jednostki Posteriora Język
  1808-1811, 1817-1840
Forma kancelaryjna Forma fizyczna Materiał pisarski Wymiary jednostki Uwagi o udostępnianiu
akta spraw   papier
Stan zachowania Volumen Karty lub strony Sygnatura topograficzna Sygnatura stara
 
Uwagi
Księga zawiera również wykaz chrztów za lata 1819-1841 parafii Jabłkowo i wpisy urodzonych (1808-1809), zaślubionych (1808) i zmarłych (1808-1809) ewangelików.