Numer zespołu Nazwa zespołu Znak zespołu Sygnatura Volumen
0131   Archiwum Kurii Metropolitalnej AKM 2690
Dział Nr mikrofilmu Data skatalogowania
generalia (AKM I)   2008-02-12
Tytuł
Fiscalis c/a Collatores Izdebno  
Anateriora Lata skrajne jednostki Posteriora Język
  1802-1803 pol., niem., łac.
Forma kancelaryjna Forma fizyczna Materiał pisarski Wymiary jednostki Uwagi o udostępnianiu
akta spraw   poszyt papier 350x211 akt nie udostępnia się
Stan zachowania Volumen Karty lub strony Sygnatura topograficzna Sygnatura stara
zły   34
Uwagi