Numer zespołu Nazwa zespołu Znak zespołu Sygnatura Volumen
0028   Archiwum parafii Wylatowo AP 28 3
Dział Nr mikrofilmu Data skatalogowania
  125
Tytuł
Liber baptisatorum  
Anateriora Lata skrajne jednostki Posteriora Język
  1780-1794
Forma kancelaryjna Forma fizyczna Materiał pisarski Wymiary jednostki Uwagi o udostępnianiu
 
Stan zachowania Volumen Karty lub strony Sygnatura topograficzna Sygnatura stara
 
Uwagi
Księga zawiera także wyciąg z wizytacji z 1778 i 1782 r. i wykaz tzw. dobrodziejów kościoła z lat 1750-1758