Numer zespołu Nazwa zespołu Znak zespołu Sygnatura Volumen
0028   Archiwum parafii Wylatowo AP 28 4
Dział Nr mikrofilmu Data skatalogowania
  125
Tytuł
Liber copulatorum  
Anateriora Lata skrajne jednostki Posteriora Język
  1795-1818
Forma kancelaryjna Forma fizyczna Materiał pisarski Wymiary jednostki Uwagi o udostępnianiu
 
Stan zachowania Volumen Karty lub strony Sygnatura topograficzna Sygnatura stara
 
Uwagi