Numer zespołu Nazwa zespołu Znak zespołu Sygnatura Volumen
0028   Archiwum parafii Wylatowo AP 28 8
Dział Nr mikrofilmu Data skatalogowania
  126
Tytuł
Liber mortuorum  
Anateriora Lata skrajne jednostki Posteriora Język
  1851-1905
Forma kancelaryjna Forma fizyczna Materiał pisarski Wymiary jednostki Uwagi o udostępnianiu
 
Stan zachowania Volumen Karty lub strony Sygnatura topograficzna Sygnatura stara
 
Uwagi