Numer zespołu Nazwa zespołu Znak zespołu Sygnatura Volumen
0131   Archiwum Kurii Metropolitalnej AKM 41
Dział Nr mikrofilmu Data skatalogowania
parafie (AKM II) 180   2008-09-15
Tytuł
1000 Mk kapitału zahipotekowanego na nieruchomości Swadzimiu (powstałego w skutek pożyczki z kapitałów kościoła)  
Anateriora Lata skrajne jednostki Posteriora Język
  1901
Forma kancelaryjna Forma fizyczna Materiał pisarski Wymiary jednostki Uwagi o udostępnianiu
akta spraw   papier
Stan zachowania Volumen Karty lub strony Sygnatura topograficzna Sygnatura stara
 
Uwagi