Numer zespołu Nazwa zespołu Znak zespołu Sygnatura Volumen
0020   Archiwum parafii Rogowo AP 20 19
Dział Nr mikrofilmu Data skatalogowania
  2009-03-04
Tytuł
Sprawy opiekuńcze  
Anateriora Lata skrajne jednostki Posteriora Język
  1857-1874 pol., niem.
Forma kancelaryjna Forma fizyczna Materiał pisarski Wymiary jednostki Uwagi o udostępnianiu
akta spraw   poszyt papier 354x230
Stan zachowania Volumen Karty lub strony Sygnatura topograficzna Sygnatura stara
zniszczona okładka  
Uwagi