Numer zespołu Nazwa zespołu Znak zespołu Sygnatura Volumen
0020   Archiwum parafii Rogowo AP 20 21
Dział Nr mikrofilmu Data skatalogowania
  2009-03-04
Tytuł
Statystyka kościelna  
Anateriora Lata skrajne jednostki Posteriora Język
  1924 pol.
Forma kancelaryjna Forma fizyczna Materiał pisarski Wymiary jednostki Uwagi o udostępnianiu
akta spraw   luzy w teczce papier
Stan zachowania Volumen Karty lub strony Sygnatura topograficzna Sygnatura stara
dobry  
Uwagi