Numer zespołu Nazwa zespołu Znak zespołu Sygnatura Volumen
0131   Archiwum Kurii Metropolitalnej AKM 3
Dział Nr mikrofilmu Data skatalogowania
parafie (AKM II) 206   2009-11-10
Tytuł
Legat 600 Mk- Tekla Tańska  
Anateriora Lata skrajne jednostki Posteriora Język
  1879
Forma kancelaryjna Forma fizyczna Materiał pisarski Wymiary jednostki Uwagi o udostępnianiu
akta spraw   papier
Stan zachowania Volumen Karty lub strony Sygnatura topograficzna Sygnatura stara
 
Uwagi