Numer zespołu Nazwa zespołu Znak zespołu Sygnatura Volumen
0201   Archiwum dekanatu Kłecko -Św. Piotra i Pawła AD Kł. 38
Dział Nr mikrofilmu Data skatalogowania
akta dekanalne   2008-09-04
Tytuł
Jabłkowo: Okólniki  
Anateriora Lata skrajne jednostki Posteriora Język
  1929-1965
Forma kancelaryjna Forma fizyczna Materiał pisarski Wymiary jednostki Uwagi o udostępnianiu
akta spraw   papier
Stan zachowania Volumen Karty lub strony Sygnatura topograficzna Sygnatura stara
 
Uwagi