Numer zespołu Nazwa zespołu Znak zespołu Sygnatura Volumen
0131   Archiwum Kurii Metropolitalnej AKM 61
Dział Nr mikrofilmu Data skatalogowania
parafie (AKM II) 180   2013-08-27
Tytuł
Akta dotyczące wizytacji dziekańskiej  
Anateriora Lata skrajne jednostki Posteriora Język
  1825 - 1984
Forma kancelaryjna Forma fizyczna Materiał pisarski Wymiary jednostki Uwagi o udostępnianiu
akta spraw   poszyt papier
Stan zachowania Volumen Karty lub strony Sygnatura topograficzna Sygnatura stara
 
Uwagi