Numer zespołu Nazwa zespołu Znak zespołu Sygnatura Volumen
0136   Archiwum Kapituły Metropolitalnej A.Cap 591
Dział Nr mikrofilmu Data skatalogowania
A. Cap II  
Tytuł
Akta ... tyczące się kapitału 7 500 tal. 2 gr. 6 fen. na dobrach Rogowo i Grochowiska Pańskie w powiecie mogileńskim zahipotekowano  
Anateriora Lata skrajne jednostki Posteriora Język
  1805 - 1879 pol. niem.
Forma kancelaryjna Forma fizyczna Materiał pisarski Wymiary jednostki Uwagi o udostępnianiu
  poszyt papier 345 / 220
Stan zachowania Volumen Karty lub strony Sygnatura topograficzna Sygnatura stara
  190 -
Uwagi