Numer zespołu Nazwa zespołu Znak zespołu Sygnatura Volumen
0131   Archiwum Kurii Metropolitalnej AKM 39
Dział Nr mikrofilmu Data skatalogowania
parafie (AKM II) 206   2013-08-30
Tytuł
Akta dotyczące legatów dla kościoła  
Anateriora Lata skrajne jednostki Posteriora Język
  1911 - 1933
Forma kancelaryjna Forma fizyczna Materiał pisarski Wymiary jednostki Uwagi o udostępnianiu
akta spraw   poszyt papier
Stan zachowania Volumen Karty lub strony Sygnatura topograficzna Sygnatura stara
 
Uwagi