Numer zespołu Nazwa zespołu Znak zespołu Sygnatura Volumen
0131   Archiwum Kurii Metropolitalnej AKM 48
Dział Nr mikrofilmu Data skatalogowania
parafie (AKM II) 202   2014-09-01
Tytuł
Akta dotyczące odbycia się wizyty dekanalnej  
Anateriora Lata skrajne jednostki Posteriora Język
  1796-1911
Forma kancelaryjna Forma fizyczna Materiał pisarski Wymiary jednostki Uwagi o udostępnianiu
akta spraw   poszyt papier
Stan zachowania Volumen Karty lub strony Sygnatura topograficzna Sygnatura stara
 
Uwagi