Numer zespołu Nazwa zespołu Znak zespołu Sygnatura Volumen
0020   Archiwum parafii Rogowo AP 20 26
Dział Nr mikrofilmu Data skatalogowania
  2015-06-10
Tytuł
[Dyspensy]  
Anateriora Lata skrajne jednostki Posteriora Język
  1889-1905 pol., łac.
Forma kancelaryjna Forma fizyczna Materiał pisarski Wymiary jednostki Uwagi o udostępnianiu
akta spraw   luzy w teczce papier
Stan zachowania Volumen Karty lub strony Sygnatura topograficzna Sygnatura stara
 
Uwagi