Numer zespołu Nazwa zespołu Znak zespołu Sygnatura Volumen
0020   Archiwum parafii Rogowo AP 20 27
Dział Nr mikrofilmu Data skatalogowania
  2015-06-10
Tytuł
Spis dusz w parafii rogowskiej  
Anateriora Lata skrajne jednostki Posteriora Język
  1867 pol.
Forma kancelaryjna Forma fizyczna Materiał pisarski Wymiary jednostki Uwagi o udostępnianiu
akta spraw   poszyt papier
Stan zachowania Volumen Karty lub strony Sygnatura topograficzna Sygnatura stara
 
Uwagi