Numer zespołu Nazwa zespołu Znak zespołu Sygnatura Volumen
0020   Archiwum parafii Rogowo AP 20 29
Dział Nr mikrofilmu Data skatalogowania
  2015-06-10
Tytuł
[Spis parafian]  
Anateriora Lata skrajne jednostki Posteriora Język
  [b.d.] pol.
Forma kancelaryjna Forma fizyczna Materiał pisarski Wymiary jednostki Uwagi o udostępnianiu
akta spraw   poszyt papier akt nie udostępnia się
Stan zachowania Volumen Karty lub strony Sygnatura topograficzna Sygnatura stara
zły  
Uwagi