Numer zespołu Nazwa zespołu Znak zespołu Sygnatura Volumen
0020   Archiwum parafii Rogowo AP 20 38
Dział Nr mikrofilmu Data skatalogowania
  2015-06-11
Tytuł
[Wizytacje]  
Anateriora Lata skrajne jednostki Posteriora Język
  1728-1933 pol., łac.
Forma kancelaryjna Forma fizyczna Materiał pisarski Wymiary jednostki Uwagi o udostępnianiu
akta spraw   poszyt papier
Stan zachowania Volumen Karty lub strony Sygnatura topograficzna Sygnatura stara
zawilgocenia  
Uwagi