Numer zespołu Nazwa zespołu Znak zespołu Sygnatura Volumen
0020   Archiwum parafii Rogowo AP 20 46
Dział Nr mikrofilmu Data skatalogowania
  2015-06-12
Tytuł
[Etaty]  
Anateriora Lata skrajne jednostki Posteriora Język
  1868-1924 niem., pol.
Forma kancelaryjna Forma fizyczna Materiał pisarski Wymiary jednostki Uwagi o udostępnianiu
akta spraw   poszyt papier
Stan zachowania Volumen Karty lub strony Sygnatura topograficzna Sygnatura stara
zawilgocenia  
Uwagi