Numer zespołu Nazwa zespołu Znak zespołu Sygnatura Volumen
0020   Archiwum parafii Rogowo AP 20 53
Dział Nr mikrofilmu Data skatalogowania
  2016-11-04
Tytuł
[Akta dotyczące spraw metrykalnych. Zaświadczenia, wyciągi z ksiąg metrykalnych]  
Anateriora Lata skrajne jednostki Posteriora Język
  1911, 1919, 1943-1947 pol.
Forma kancelaryjna Forma fizyczna Materiał pisarski Wymiary jednostki Uwagi o udostępnianiu
akta spraw   luzy w teczce papier
Stan zachowania Volumen Karty lub strony Sygnatura topograficzna Sygnatura stara
zawilgocenia  
Uwagi