Numer zespołu Nazwa zespołu Znak zespołu Sygnatura Volumen
0143   Archiwum Trybunału Metropolitalnego w Gnieźnie A.Tryb 759
Dział Nr mikrofilmu Data skatalogowania
 
Tytuł
X.Eichstädt Micha kan. Wylatowo  
Anateriora Lata skrajne jednostki Posteriora Język
  1848
Forma kancelaryjna Forma fizyczna Materiał pisarski Wymiary jednostki Uwagi o udostępnianiu
 
Stan zachowania Volumen Karty lub strony Sygnatura topograficzna Sygnatura stara
 
Uwagi