Numer zespołu Nazwa zespołu Znak zespołu Sygnatura Volumen
0020   Archiwum parafii Rogowo AP 20 5
Dział Nr mikrofilmu Data skatalogowania
  137 1999.05.14
Tytuł
Liber copulatorum  
Anateriora Lata skrajne jednostki Posteriora Język
  1825-1848
Forma kancelaryjna Forma fizyczna Materiał pisarski Wymiary jednostki Uwagi o udostępnianiu
akta spraw   papier
Stan zachowania Volumen Karty lub strony Sygnatura topograficzna Sygnatura stara
 
Uwagi