Numer zespołu Nazwa zespołu Znak zespołu Sygnatura Volumen
0020   Archiwum parafii Rogowo AP 20 12
Dział Nr mikrofilmu Data skatalogowania
  137 1999.05.14
Tytuł
Liber copulatorum  
Anateriora Lata skrajne jednostki Posteriora Język
  1848-1887
Forma kancelaryjna Forma fizyczna Materiał pisarski Wymiary jednostki Uwagi o udostępnianiu
akta spraw   papier
Stan zachowania Volumen Karty lub strony Sygnatura topograficzna Sygnatura stara
 
Uwagi