Opublikowano: 2011-11-08

Pieczęcie Kapituły opracowane!Kapituła Katedralna w Gnieźnie doczekała się, jako jedna z pierwszych kapituł katedralnych w Polsce, naukowej rozprawy o swoich pieczęciach. Rozprawę pt. "Pieczęcie kapituły katedralnej gnieźnieńskiej" opublikował w XLIX tomie Studiów Źródłoznawczych (Warszawa 2011; s. 1-61) mediewista, dr Piotr Pokora z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Gratulujemy!