Opublikowano: 2017-03-03

Aktualizacja katalogu on line


Katalog on line został zaktualizowany do stanu z dnia 31 stycznia br. Znalazły się w nim ostatnio skatalogowane jednostki, m. in. proweniencji parafialnej.

Katalog liczy obecnie 41131 wpisów. Zapraszamy do skorzystania!