Opublikowano: 2017-05-02

"Skarb z katedry" - prace dofinansowane przez ministerstwo


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało 92 000 zł dotacji na prace konserwatorskie przy 345 dokumentach - archiwaliach sądowych Konsystorza Generalnego Gnieźnieńskiego z okresu od XIV do XVI wieku. Wkład własny Archidiecezji Gnieźnieńskiej wyniesie ponad 31 000 zł.

Tzw. "skarb z katedry", odnaleziony latem 2015 roku, stanowi około 2 000 podartych i pomiętych obiegowych dokumentów sądowych z w/w konsystorza (nie licząc wielu innych małych fragmentów). To największy w Polsce zbiór średniowiecznych dokumentów papierowych a jeśli chodzi o zawartość merytoryczną to unikat na skalę światową. Prace konserwatorskie zostaną wykonane w siedzibie Archiwum Archidiecezjalnego przez p. Marzenę Szczerkowską, partnera merytorycznego programu Mecenat Skarbów Słowa.