Opublikowano: 2017-06-27

Konferencja źródłoznawcza "Źródła do dziejów prymasów i prymasostwa w archiwach kościelnych w Polsce"


13 czerwca archiwum zorganizowało konferencję naukową, poświęconą źródłom dotyczącym prymasów, rozproszonym po archiwach kościelnych w Polsce. Konferencja była podzielona na dwie części: "staropolską" i "współczesną". Pierwszą część otworzył referat ks. prof. Kazimierza Śmigla, wprowadzający do problematyki badania źródeł samego prymasostwa polskiego. Po nim dr Piotr Pokora omówił źródła sfragistyczne z zasobu AAG, odnoszące się do prymasów a student Michał Bartoszak (IH UAM) - ekslibrisy i superekslibrisy prymasów z tegoż zasobu.

W drugiej części ks. prof. Bernard Kołodziej TChr omówił źródła, dotyczące prymasa Hlonda w zasobie archiwum Towarzystwa Chrystusowego a ks. dr Łukasz Krucki wygłosił referat nt. zespołu Akt Prymasa Polski w AAG. Stan opracowania warszawskich archiwaliów po prymasie Wyszyńskim przedstawił prof. Paweł Skibiński (UKSW) a o gnieźnieńskiej spuściznie po tym prymasie mówił ks. dr Michał Sołomieniuk. W konferencji wzięli udział uczestnicy IV Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów Archiwów Diecezjalnych.