Opublikowano: 2017-07-05

Okres urlopowy- informacje


Archiwum nie obsługuje kwerendzistów w okresie między 15 lipca a 15 sierpnia. W tym czasie pracuje jednak firma "Past and Future", której można zlecać badania genealogiczne do celów hobbystycznych.

W okresie od połowy lipca do połowy sierpnia Archiwum zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na e-maile i listy. Możliwy jest jednak kontakt telefoniczny z tym, że nie zawsze na telefony będzie odpowiadać pracownik merytoryczny-archiwista.