Opublikowano: 2017-09-01

Katalogowanie starodruków i „skarbu z katedry” będzie kontynuowane


Instytut Historii UAM w Poznaniu uzyskał środki finansowe z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kontynuację inwentaryzacji Biblioteki Katedralnej oraz tzw. ”skarbu z katedry”, czyli obiegowych dokumentów sądowych z XIV-XVI wieku, znalezionych dwa lata temu w katedrze gnieźnieńskiej.

Obecny projekt grantowy nosi nazwę „Inwentaryzacja zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie: starodruki z Kolekcji Seminaryjnej Biblioteki Katedralnej i nowoodnalezione dokumenty papierowe konsystorza gnieźnieńskiego z XV i pocz. XVI w.”. Projekt jest oznaczony symbolem 11H 16 0124 84 i będzie realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przez pięć lat. Przypomnijmy, że w latach 2012-2017 był prowadzony przez tenże Instytut Historii projekt inwentaryzacji zasobu Biblioteki Katedralnej, który zaowocował prawie 10 000 rekordów w bazie danych i licznymi publikacjami.