Opublikowano: 2017-09-28

Pracowity sierpień i wrzesień


Sierpień i wrzesień były okresem intensywnych i różnorodnych prac w archiwum i wokół niego. Jak co roku pomagali nam przez dwa tygodnie alumni III roku PWSD (28.08-6.09), dokonaliśmy też różnych napraw w budynku i dezynfekcji archiwaliów.

Dzięki pomocy alumnów-praktykantów został uporządkowany magazyn czasopism, nadto wiele jednostek z archiwów parafialnych trafiło do pudeł bezkwasowych; alumni spisywali też zawartość teczek z kazaniami Prymasa Tysiąclecia oraz umieszczali kolejne rekordy z inwentarzy maszynopiśmiennych w systemie komputerowym. W czasie praktyk kleryckich kilkadziesiąt paczek dokumentów z Inowrocławia i Strzyżewa Kościelnego zostało zawiezionych do dezynfekcji. Z kolei z pomocą przyjaciół archiwum zregenerowaliśmy urządzenia w pracowni konserwatorskiej i wykonaliśmy szereg drobnych napraw przy budynku. Alumnom i przyjaciołom archiwum serdecznie dziękujemy!