Opublikowano: 2017-10-14

Konferencja i XIII Walny Zjazd Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych


W dniach 12-13 października 2017 w Toruniu odbył się pierwszy walny zjazd SAK, zorganizowany przez nowy zarząd stowarzyszenia. Jeden z referatów wygłosił na nim zastępca prezesa SAK, ks. dr Michał Sołomieniuk.

Zarząd przyjął formułę połączenia walnego zjazdu z konferencją naukowo-szkoleniową, aby w ten sposób służyć lepiej sprawie doskonalenia profesjonalnego archiwistów kościelnych i integracji środowiska. Gościem konferencji był. m. in. dr Wojciech Woźniak, naczelny dyrektor archiwów państwowych. Archiwiści omawiali m.in. sprawę pozyskiwania środków, opracowania spuścizn, korzystania z Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej, traktowania "trudnych petentów". Zapoznali się też z nowościami wydawniczymi oraz działalnością Komisji Historycznej Diecezji Toruńskiej.